WOLPBU Pojištění právní ochrany
WOLPBU:
  dasonline.cz  
 

Právní ochrana pro cesty a pobyt v Evropě ?


Nástup na cestu:?
Konec cesty:?
Druh cesty: turistická    pracovní?

Zadejte osobní údaje


  Příjmení Jméno Narozen/a


Kontaktní údaje pro zaslání potvrzení

  


  Prohlašuji, že jsem se Seznámil s pojistnými podmínkami, souhlasím s jejich zněním, souhlasím
se zpracováním osobních dat a se sjednáním pojištění prostřednictvím prostředku komunikace na dálku.Pojistné celkem:   ??


 

Informace o objednávce


Objednané pojištění Právní ochrana pro cesty a pobyt
Počet osob
Druh sazby
Cena za osobu
Cena celkem
Pojištěné osoby
Doba platnosti -
Riziková oblast Evropa
Email
Telefon

Věnujte pozornost zadání mailu. Na adresu
budou odeslány informace o uložené objednávce.

Pokud zjistíte chybu, vraťte se a opravte ji.
Využijte výhradně programové tlačítko.

Pojištění bude aktivní po zaplacení pojistného.
V dalším kroku zvolte vhodný způsob úhrady.
 

 

 

PROVOZOVATEL

POJISTITEL

POSTUPY

ZABEZPEČENÍ
           Základní informace Základní informace Sjednání pojistné smlouvy Certifikát SSL
           Registrace u dohledu Zákonné informace Pravidla provádění plateb Sběr a uchovávání dat
           Registrace u ÚOOÚ Všeobecné pojistné podmínky Změny ve smlouvě Ochrana osobních údajů
           Kontakty a podpora Limity plnění a sazby Odstoupení a vyrovnání Zabezpečení plateb a metody