levnecestovni.cz
 
 


Zadejte údaje o cestě

Nástup na cestu:?
Konec cesty:?
Cíl cesty:   

Zvolte rizika, která chcete pojistit

 Turistická cesta  ?

 Zimní a rekreační sporty  ?

Cena pojištění pro jednu osobu:   ??
 

Zadejte osobní a adresní údaje


  Příjmení Jméno Narozen/a


Kontaktní údaje pro zaslání potvrzení

  

  Prohlašuji, že jsem se Seznámil s pojistnými podmínkami, souhlasím s jejich zněním, souhlasím
se zpracováním osobních dat a se sjednáním pojištění prostřednictvím prostředku komunikace na dálku.
 

Rekapitulace objednávky

Objednané pojištění Cestovní pojištění
Počet osob
Cena za osobu
Cena celkem
Pojištěné osoby
Doba platnosti -
Riziková oblast
Email
Telefon

Věnujte pozornost zadání mailu. Na adresu
budou odeslány informace o uložené objednávce.

Pro opravu se vraťte tlačítkem zpět.

Pojištění bude aktivní po zaplacení pojistného.
V dalším kroku zvolte vhodný způsob úhrady.
 
 

 

PROVOZOVATEL

POJISTITELÉ

POSTUPY

ZABEZPEČENÍ
           Základní informace Informace pro zájemce Sjednání pojištění Certifikát SSL
           Registrace u dohledu VPP České pojišťovny Pravidla provádění plateb Sběr a uchovávání dat
           Registrace u ÚOOÚ VPP Uniqa pojišťovny Změny v pojištění Ochrana osobních údajů
           Kontakty a podpora Limity pojistného plnění Odstoupení a vyrovnání Zabezpečení plateb a metody