Autoklub Slovakia Assistance, s.r.o.

so sídlom v Bratislave na Račianskej ulici je dcérskou spoločnosťou ÚAMK a.s. Praha. Je zameraná na poskytovanie služieb motoristom v núdzi.
ASA je v Slovenskej republike výhradným zmluvným partnerom najväčšej európskej asistenčnej spoločnosti
ARC Transistance, ktorá v celoeurópskom meradle zabezpečuje služby predovšetkým pre nové predané vozidlá.
Dispečing má vybavený progresívnou technológiou, čo zabezpečuje poskytovanie spomínaných služieb na vysokej profesionálnej úrovni. Mnoho majiteľov nových vozidiel disponuje telefónnym číslom, prostredníctvom ktorého sa slovenský zákazník na území Slovenskej republiky dovolá pomoci v núdzi bezplatne.

ZÁKLADNÁ ČINNOSŤ ASA

Základnou činnosťou ASA je pomoc motoristom a starostlivosť o nich, predovšetkým v núdzových situáciách vozidiel a ich posádky.

ASA je určená na poskytovanie asistenčného zabezpečovania užívateľov motorových vozidiel, vybavených špecifickými dokumentmi (od výrobcov a predajcov vozidiel, od leasingových spoločností, poisťovní, bánk a od ďalších organizácií a inštitúcií).
ASA poskytuje komplexné asistenčné služby – pomoc pre všetky druhy motorových vozidiel.

Na koho je základná činnosť ASA zameraná?

Svojou činnosťou sa ASA zameriava na:

 

Klientov svojich asistenčných partnerov (majiteľov nových a ostatných automobilov krytých asistenčnými službami, klientov leasingových spoločností, poisťovní, bánk a ďalších partnerských subjektov)

 

Zahraničných návštevníkov – členov medzinárodných autoklubov, držiteľov ich medzinárodných klubových dokumentov a doplnkových dokumentov k nim

 

Držiteľov národných a medzinárodných dokumentov ASA a k nim pripojených doplnkových asistenčných dokumentov

 

Všetkých ostatných motoristov (tuzemských aj zahraničných), ktorí sa so žiadosťou o pomoc alebo základné informácie obrátia na dispečing alebo na pracovisko ASA.

Základnou zásadou všetkých služieb ASA je:

Každá žiadosť motoristu v núdzi musí byť prijatá a podľa možností splnená!
Až následne môže vystúpiť otázka – čím a ako bude takáto pomoc uhradená.

 

Autoklub Slovakia Assistance s.r.o.
Stará Vajnorská 15

831 04 Bratislava
partnera zastupuje Peter Hergovits
e-mail: hergovits(a)asaauto.sk

Informácie uvedené na tejto webovej prezentácii nemusia byť aktuálne. Relevantné sú iba údaje uvedené v príslušnom obchodnom, živnostenskom alebo inom štátnom registri.