Europ Assistance S.A. Irish Branch

Jako pojišťovací pobočka Europ Assistance Holding vznikla Europ Assistance S.A. Irish Branch v lednu roku 2004. Pojišťovací a zajišťovací činnost pobočka je regulována Francouzkým Úřadem pro dohled v pojišťovnictví (Authorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles). Díky registraci pobočky v Irsku podléhá její činnost navíc kontrole Úřadu pro finanční regulaci Irska (The Irish Financial Services Regulatory Authority).

Europ Assistance S.A. Irish Branch je pojistitelem a zajistitelem pojistných programů a řešení poskytovaných evropskými společnostmi v rámci Europ Assistance Holding pro oblasti Cestování, Automotive, Zdraví, Domácnost.

Mezi nabízené programy patří:
- cestovní pojištění,
- pojištění asistenčních služeb pro automobily,
- pojištění asistenčních služeb pro domácnost,
- právní asistenční služby,
- pojištění prodloužených záruk pro automobily a domácí spotřebiče,
- zdravotní programy,
- likvidace pojistných událostí.

Splnění ohlašovací povinnosti pro podnikání v zemích Evropské Unie u Francouzkého Úřadu pro dohled v pojišťovnictví dovoluje Europ Assistance S.A. Irish Branch poskytovat pojistná a zajistná řešení ve všech 27 zemích EU včetně České a Slovenské republiky. Jako registrovaný pojistný agent a likvidátor pojistných událostí vykonává Europ Assistance s.r.o. správní a likvidační činnost pro pojistná řešení Europ Assistance S.A. v České a Slovenské republice.

Europ Assistance S.A., Irish Branch
13 - 17 Dawson Street
Dublin 2
partnera zastupuje Jurij Kostaš
e-mail: kostas(a)europ-assistance.cz

Informácie uvedené na tejto webovej prezentácii nemusia byť aktuálne. Relevantné sú iba údaje uvedené v príslušnom obchodnom, živnostenskom alebo inom štátnom registri.