UNIQA poisťovňa, a.s.

je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum poistných produktov v oblasti životného aj neživotného poistenia.

Na poisťovacom trhu pôsobi už od roku 1990, kedy pôsobila pod obchodným menom Poisťovňa OTČINA, a.s.  Bola hneď druhou poisťovacou spoločnosťou na Slovensku. Jej vizitkou bola od začiatku spoľahlivosť, finančná stabilita a poskytovanie poistných služieb na vysokej úrovni.

Je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť s cieľom poskytnúť najlepšiu kvalitu produktov a služieb prostredníctvom profesionálneho, motivovaného a stabilizovaného personálu.

UNIQA znamená nielen meno spoločnosti, ale vyjadruje aj jej kódex - dlhoročné skúsenosti, spoľahlivosť, vysoká odbornosť podporená medzinárodným know-how koncernu UNIQA, finančnú stabilitu, kapitálovú silu a rýchlosť v poskytovaní služieb.

Jednotné vystupovanie na trhu pod značkou UNIQA nesie so sebou celý rad pozitívnych efektov, z ktorých najviac profituje práve klient:

  • široký sortiment poistných produktov v oblasti životného aj neživotného poistenia

  • komplexné služby doma aj v zahraničí

  • kvalita, rýchlosť, spoľahlivosť pri poskytovaní služieb

  • finančná istota prostredníctvom svetových lídrov v poskytovaní zaistných služieb

  • o viac ako 600 000 poistných zmlúv sa stará takmer 300 zamestnancov a v obchodnej službe pracuje približne 600 obchodných zástupcov

  • poisťovňa UNIQA zaznamenáva kontinuálny nárast v predpísanom poistnom ako aj úspešný hospodársky výsledok


UNIQA poisťovňa, a.s.
Krasovského 15
851 01 Bratislava
partnera zastupuje PhDr. Tomáš Mókoš
e-mail: tomas.mokos(a)uniqa.sk

Informácie uvedené na tejto webovej prezentácii nemusia byť aktuálne. Relevantné sú iba údaje uvedené v príslušnom obchodnom, živnostenskom alebo inom štátnom registri.