Zadejte prosím základní údaje o cestě, potřebné pro určení sazeb pojistného.
Počátek pojištění
Zadejte den, ve kterém opustíte území ČR. Pozor, pojištění bude platné až po zaplacení pojistného.
Konec pojištění
Zadejte den, ve kterém se vrátíte na území ČR.
Cílová země Evropa: zeměpisné území Evropy mimo ČR a evropská část Ruska, dále Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko. Ostatní neuvedené státy obsahují pojistné krytí pro celý svět.
V případě cesty do více států, zvolte stát nejvzdálenější, nebo ten, který je v pásmu celý svět.
Typ cesty   Turistická cestaZahrnuje činnnosti jako badminton, bruslení, golf, kulečník, kuželky, plavání a šnorchlování, procházky a túry bežným nenáročným terénem, rybolov ze břehu, modelářství, stolní tenis, stolní a karetní hry, tanec, tenis a další necílené rekreační činnosti srovnatelné rizikovosti.
  Pracovní cestaJen pro služební cesty nemanuálního charakteru. Pojištěná rizika stejná jako u turistické cesty.
  Rekreační sportyPojištěny jsou: U Uniqy vysokohorská turistika do 3 000 m n.m., Česká pojišťovna do 3 500 m n. m. v rámci organizované skupiny s průvodcem a po vyznačených trasách, cykloturistika na sjízdných povolených cestách nikoliv však ve volném nebo horském terénu, sjíždení řek do 3. stupně obtížnosti včetně při nezvýšeném průtoku vody a s přiměřenou výstrojí, vodní lyžování, jachting do 3 km od pevniny, surfing, rekreační potápění s přístrojem pod vedením instruktora do hloubky maximálně 10 metrů, kopaná, basketbal, volejbal a další běžné rekreační sporty srovnatelné rizikovosti. U Uniqy navíc krátkodobé plážové adrenalinové aktivity, zakoupené na pláži od místního poskytovatele služeb.
  Zimní sportyjsou aktivity jako sjezdové lyžování a snowboarding, nikoliv však spojených se skoky nebo akrobacií na vyznačených sjezdovkách a trasách, běh na lyžích, bruslení, rychlobruslení, krasobruslení, jízda na bobech, skibobech a sportovních saních
Nepojistitelné: rafting a jiné sjíždění divokých řek od 3.stupně obtížnosti, parasailing, parašutismus, závěsné létání, paragliding, plachtění a létání všech druhů, motoristické a letecké sporty všech druhů, létání balónem, vysokohorská turistika nad 3 000m n.m. (ČP 3 500 m n.m.), speleologie, přístrojové potápění, bojové a kontaktní sporty, skateboarding, akrobacie a skoky na lyžích, motorové sporty na sněhu, ledě nebo vodě, jiné obdobně nebezpečné sporty, veřejně organizované sportovní soutěže, zápasy nebo závody v jakémkoli druhu sportu, profesionálně provozovaný jakýkoli druh sportu, skoky na laně, canyoning, lyžování a snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a trasy, skialpinismus a horolezectví.