Pojistné podmínky EUROP ASSISTANCE pojišťovny

1.11.2016 druh pojištění
Distribuce: EUROP ASSISTANCE S.A.
Formát *.pdf Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb AutoCare (VPP-ACCZ-1609)
Formát *.pdf Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb AutoCare (ZPP-ACCZ-1609)

Pojistné podmínky České pojišťovny

1.10.2018 druh pojištění
Distribuce: Česká pojišťovna a.s.
Formát *.pdf Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCR-O-01/2015 (platné od 1.10.2017)
Formát *.pdf Smluvní ujednání cestovního pojištění TURISTA pro TSS (platné od 1.10.2018)
Formát *.pdf Smluvní ujednání cestovního pojištění TURISTA pro TSS (platné do 30.09.2018)
Formát *.pdf Tabulka rozdělení sportů v cestovním pojištění TURISTA (platné od 1.10.2017)

Formuláře pro hlášení pojistných událostí České pojišťovny

1.10.2017 druh pojištění
Distribuce: Česká pojišťovna a.s.
Formát *.pdf Obecné pokyny k hlášení pojistných událostí z cestovního pojištění
Formát *.pdf Hlášení pojistné události z pojištění léčebných výloh
Pokyny:

Vyplněný formulář hlášení PU z léčebných výloh zašlete s přílohami na adresu:

Europ Assistance s.r.o.

Na Pankráci 1658/121

140 00 Praha 4

Formát *.pdf Hlášení pojistné události z úrazového pojištění
Formát *.pdf Hlášení pojistné události z pojištění odpovědnosti
Formát *.pdf Hlášení pojistné události z pojištění zavazadel
Formát *.pdf Hlášení pojistné události z pojištění storna
Pokyny:

Vyplněný formulář hlášení PU z ostatních pojištění zašlete s přílohami na adresu:

Česká pojišťovna, a.s.

P.O. Box 305

601 00 Brno

Pojistné podmínky D.A.S. pojišťovny právní ochrany

1.5.2006 druhy pojištění
Distribuce: D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
Formát *.pdf VPP a ZPP pojištění právní ochrany pro cesty a pobyt
Distribuce: D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
Formát *.pdf VPP a ZPP pojištění právní ochrany pro nájemce vozidla
Distribuce: TSS & D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
Formát *.pdf Prodejní argumenty, VPP, ZPP a kartička pro tísňové volání (letáček)

Pojistné podmínky Kooperativy, pojišťovny

1.1.2013 druhy pojištění
Distribuce: Kooperativa, pojišťovna, a.s.
Formát *.pdf VPP pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT
Formát *.pdf Výpis z rámcové pojistné smlouvy číslo 5097052110

Formuláře pro hlášení pojistné události z CP u Kooperativy, pojišťovny

15.6.2004 druhy formulářů
Distribuce: Kooperativa, pojišťovna, a.s.
Formát *.pdf Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí
Formát *.pdf Oznámení o zrušení účasti na zájezdu
Formát *.pdf Hlášení pojistné události pojištění zavazadel a odpovědnosti
Pokyny:

Vyplněný formulář odešlete s přílohami na adresu:

Kooperativa, pojišťovna, a.s.

centrum zákaznické podpory

Brněnská 634

664 42 Modřice

skody-mo@koop.cz

tel.: 800 105 105

Pojistné podmínky UNIQA pojišťovny

1.7.2017 druhy pojištění
Distribuce: UNIQA pojišťovna a.s.
Formát *.pdf VPP pro cestovní pojištění UCZ/Ces/17 (VPP platné od 1.7.2017)
Formát *.pdf Doplňkové pojistné podmínky DPP/Ces/A/17
Formát *.pdf Smluvní ujednání k rámcové PS č. 1360500005
Formát *.pdf Informační dokument k cestovnímu pojištění
Formát *.pdf Informační list produktu Auto+
Formát *.pdf VPP pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 (VPP platné pro Komplexní zdravotní pojištění cizinců)
Formát *.pdf VPP pro cestovní zdravotní pojištění cizinců UCZ/CZP/11 (Nutná a neodkladná péče)
Formát *.pdf VPP UCZ/14 - obecná část (k propadnutí kauce)
Formát *.pdf VPP UCZ/KaP/14 - zvláštní část (k propadnutí kauce)

Formuláře pro hlášení pojistné události u UNIQA pojišťovny

5.2.2004 druhy formulářů
Distribuce: UNIQA pojišťovna a.s.
Formát *.pdf Hlášení pojistné události z pojištění léčebných výloh, odpovědnosti a zavazadel
Formát *.pdf Hlášení pojistné události z úrazového pojištění
Formát *.pdf Hlášení pojistné události storna služeb a nevyužité dovolené
on-line připojení Hlášení pojistné události ze škod na vozidlech (POV, KASKO) - on-line
Pokyny:

Vyplněný formulář odešlete s přílohami na adresu:

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136

160 12 Praha 6

Formuláře Evropského záznamu o dopravní nehodě

1.1.2009 druh formuláře
Distribuce: TSS
Formát *.pdf Záznam o dopravní nehodě - líc - česky
Formát *.pdf Záznam o dopravní nehodě - líc - anglicky
Formát *.pdf Záznam o dopravní nehodě - líc - německy
Formát *.pdf Záznam o dopravní nehodě - líc - francouzsky
Formát *.pdf Záznam o dopravní nehodě - rub s poučením
Pokyny:

Vyplněný formulář použijte pro hlášení pojistné události pojišťovně.

Informácie uvedené na tejto webovej prezentácii nemusia byť aktuálne. Relevantné sú iba údaje uvedené v príslušnom obchodnom, živnostenskom alebo inom štátnom registri.